۱۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 160 × 75 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
۱۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک هشت عدد ماساژ کناری دو عدد زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه ...
ابعاد: 180 × 120 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
۱۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 150 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
۱۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 150 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
وان جکوزی فارس‌وان مدل آرمیتان تیپ ۱وان جکوزی فارس‌وان مدل آرمیتان تیپ ۱
۱۵,۰۷۱,۰۰۰ تومان
(0)
جکوزی‌هایی که روی شاسی نصب شده و به شکل پک کامل مانند یک ماشین‌لباسشویی بدون هیچ‌گونه ساخت‌وساز و تخریب محل نصب، برای استفاده در فضای آپارتمان‌ها و منازل عرضه می‌گردند را جکوزی آپارتمانی (خانگی) می‌نامند. جکوزی حداقل دارای اجزای زیر است: بدنه اصلی جکوزی، شاسی (چارچوب اصلی) نگهدارنده بدنه ...

ابعاد: 66 * 70 * 130, 66 * 70 * 140 cm

برند
فارس وان
وان جکوزی فارس‌وان مدل آرشا تیپ ۱ _ فروشگاه لوازم بهداشتی مرسیکاوان جکوزی فارس‌وان مدل آرشا تیپ 3 _ فروشگاه لوازم بهداشتی مرسیکا
From ۱۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان
(0)
جکوزی‌هایی که روی شاسی نصب شده و به شکل پک کامل مانند یک ماشین‌لباسشویی بدون هیچ‌گونه ساخت‌وساز و تخریب محل نصب، برای استفاده در فضای آپارتمان‌ها و منازل عرضه می‌گردند را جکوزی آپارتمانی (خانگی) می‌نامند. جکوزی حداقل دارای اجزای زیر است: بدنه اصلی جکوزی، شاسی (چارچوب اصلی) نگهدارنده بدنه ...

ابعاد: 60 * 70 * 150, 60 * 75 * 170 cm

برند
فارس وان
۱۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 170 × 80 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
وان جکوزی فارس‌وان مدل آرسین تیپ ۱ _ فروشگاه لوازم بهداشتی مرسیکاوان جکوزی فارس‌وان مدل آرسین تیپ ۳ _ فروشگاه لوازم بهداشتی مرسیکا
۱۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان
(0)
جکوزی‌هایی که روی شاسی نصب شده و به شکل پک کامل مانند یک ماشین‌لباسشویی بدون هیچ‌گونه ساخت‌وساز و تخریب محل نصب، برای استفاده در فضای آپارتمان‌ها و منازل عرضه می‌گردند را جکوزی آپارتمانی (خانگی) می‌نامند. جکوزی حداقل دارای اجزای زیر است: بدنه اصلی جکوزی، شاسی (چارچوب اصلی) نگهدارنده بدنه ...

ابعاد: 60 * 70 * 160, 60 * 70 * 170 cm

برند
فارس وان
۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 180 × 80 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
۱۶,۰۵۳,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 120 × 120 × 60 cm
برند
فارس وان
تماس بگیرید
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 100 × 100 × 50 cm
برند
فارس وان
۱۶,۰۵۳,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 170 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
۱۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 150 × 150 × 70 cm
برند
فارس وان
۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 120 × 120 × 40 cm
برند
فارس وان
۱۷,۳۴۹,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک هشت عدد ماساژ کناری دو عدد زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه ...
ابعاد: 170 × 110 × 60 cm
برند
فارس وان
۱۶,۰۵۳,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 150 × 102 × 60 cm
برند
فارس وان
تماس بگیرید
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 120 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
۱۶,۰۵۳,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه به طراحی ...
ابعاد: 155 × 102 × 60 cm
برند
فارس وان
۱۷,۳۴۹,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری دو عدد زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه ...
ابعاد: 170 × 120 × 60 cm
برند
فارس وان
۱۷,۳۴۹,۰۰۰ تومان
(0)
تیپ یک شامل: شیرآلات درجه یک شش عدد ماساژ کناری دو عدد زیرسری دستگیره استیل [tooltip title="پانل چیست؟" position="top" trigger='click' image="https://mersika.com/file/panel.jpg" text="پانل، نمای ظاهری وان و جکوزی است. با توجه ...
ابعاد: 170 × 120 × 60 cm
برند
فارس وان