ابعاد: 150 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها

جکوزی فارس‌وان مدل Armitan تیپ ۱

۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان

ابعاد: 66 * 70 * 130, 66 * 70 * 140 cm

برند
فارس وان

جکوزی فارس‌وان مدل Arsha تیپ ۱

از ۱۲,۴۹۲,۰۰۰ تومان

ابعاد: 60 * 70 * 150, 60 * 75 * 170 cm

برند
فارس وان
ابعاد: 170 × 80 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها

جکوزی فارس‌وان مدل Arsin تیپ ۱

۱۲,۵۸۶,۰۰۰ تومان

ابعاد: 60 * 70 * 160, 60 * 70 * 170 cm

برند
فارس وان
ابعاد: 180 × 80 × 60 cm
برند
فارس وان
انتخاب گزینه ها
ابعاد: 120 × 120 × 60 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 100 × 100 × 60 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 170 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 150 × 150 × 70 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 120 × 120 × 40 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 150 × 102 × 60 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 120 × 70 × 60 cm
برند
فارس وان
ابعاد: 155 × 102 × 60 cm
برند
فارس وان